Her publiserer jeg egne artikler som har vært på trykk tidligere
+ noen av interjuene jeg har gitt i forskjellig sammenheng.
De er lagt inn på dato for første publisering.
Se høyre kolonne for artikler på engelsk og russisk

fredag 8. juni 1990

Har Gud en konkurrent?

Vi skal ikke «male fanden på veggen»
- bare konstatere at han fins.
 
Tekst: JOSTEIN NIELSEN
Tegning: PER ERIK PRYDZ

De fleste mennesker har et bilde av en motstander av Gud, en ondskapens fyrste. Vi har gitt ham mange navn, selv om han neppe kan betraktes som «kjært barn». Du har sikkert hørt navn som djevelen, Satan, Beelsebul, mannen med ljåen, hinmannen osv., og det siktes hele tiden til den samme. Er han virkelig, eller er alt sammen oppdiktet? 
Bibelen taler om ham som en virkelighet, og de som har vært under hans innflytelse er overbevist om hans eksistens. 
Hva sier Bibelen om djevelen? 

Helt fra begynnelsen av Guds ord finner vi snakk om en som «forfører hele verden» (Åpenbaringen 12:9). Fra først av har han en slanges skikkelse (1. Mosebok 3), men siden åpenbarer han seg på for-skjellige måter. Det er interessant å merke seg at New Age-bevegelsen og de okkulte retningene bruker slangen som biter seg i halen som sitt symbol. Egentlig er det greit at de toner flagg om hvilke krefter de representerer.

Men tilbake til djevelen og Guds ord. Han blir betraktet som en fallen Guds ånd. Årsaken til fallet kan skyldes innbilskhet, men resultatet ble motstand mot Gud og mennesker. Dette taler Bibelen klart om:
«Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke». 
1. Petersbrev 5:8 
At djevelen selv betrakter seg som en reell konkurrent til Gud, kommer fram av hans forsøk på å få Jesus over på sin side (Matt. 4:1 ff.). Bibelens forfattere betrakter ham også som konkurrent, men som beseiret konkurrent.
«Det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.» 
1. Johannesbrev 3:8b  
«Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.»
Kolosserbrevet 2:15 
Ditt forhold til djevelen
Selv om Guds ord forteller at djevelen er beseiret, sier det også klart at han ennå ikke er bundet. Han er løs og har et ønske - å forføre menneskene slik at de kommer bort fra Gud.
Jesus er den sterkeste, men vi vinner ikke seier over djevelen uten i Jesus. I dag er det mange som leker med djevelen og de okkulte kreftene - det er ingen spøk. Djevelen nyter den populariteten han er gjenstand for i dagens samfunn. Men du behøver ikke la ham få innflytelse over ditt liv. Du kan forlange seier over ham i Jesu navn, for velger du Jesus, er du på parti med den sterkeste.
-------------------------------
Publisert i evangeliseringsavisa '3,16' som ble utgitt av en flokk unge entusiaster i FA på slutten av 1980-tallet
Artikkelen som PDF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar