Her publiserer jeg egne artikler som har vært på trykk tidligere
+ noen av interjuene jeg har gitt i forskjellig sammenheng.
De er lagt inn på dato for første publisering.
Se høyre kolonne for artikler på engelsk og russisk

torsdag 11. oktober 2018

Ledere i østerled

Utfordringene står i kø, men det gjør også lyspunktene og de sterke historiene. Jostein og Magna Nielsen har spennende dager som territorialledere i Øst-Europa. 
Innsatte som ønsker å bli soldater mens de er i fengsel, ukrainske flyktninger som finner et nytt fellesskap i Frelsesarmeens korps (menigheter), og barn som får hjelp til en bedre framtid. Det er bare noe av det oberstene Jostein Nielsen og Magna Våje Nielsen gleder seg over i hverdagen. De to har vært del av ledelsen i Øst-Europa-territoriet i rundt tre år. 1. januar i år tok de over som territorialledere, med ansvar for Moldova, Romania, Ukraina og Georgia. Nylig åpnet de et nytt korps i Romania, og de ser mange muligheter til å starte opp arbeid flere steder. Noe av det de gleder seg mest over, er utviklingen i fengselsarbeidet, spesielt i Moldova og Ukraina.

– I et kvinnefengsel i Moldova har Frelsesarmeen hatt arbeid i rundt 14 år. Nå har vi en menighet i fengselet, og flere av de innsatte ønsker å bli soldater. Et annet av fengslene, er bare for menn med livstidsdommer. Også der er mange med i «menigheten». De vil aldri komme ut av fengselet, men likevel ønsker nå flere å bli soldater. I begge fengslene kommer en kapellan på besøk en gang i uken. I tillegg møtes innsatte på eget initiativ utenom det for å ha bibelgrupper, forteller Jostein.


Den ortodokse kirke står svært sterkt i Øst-Europa. Mange har derfor god kunnskap om kristendommen, men ikke alle har opplevd troen som personlig.

– Et vitnesbyrd vi har hørt flere ganger er «jeg har jo alltid bedt, men jeg visste ikke at bønn kunne være kontakt med Jesus på ordentlig!» forteller Jostein. 


Ny framtid for barna

Et annet viktig prosjekt, er et tilbud til barn etter skoletid. Dette arbeidet er størst i Moldova, men drives også i de andre landene i territoriet. Barna får leksehjelp, et varmt måltid, fritidsaktiviteter, ekskursjoner og ikke minst god voksenkontakt.

– Mange av barna blir passet av slektninger, fordi foreldrene har reist til andre land for å tjene penger. Det er en stor utfordring i alle landene, forteller Magna.

– Dette prosjektet har nå pågått i opp mot 15 år. Nå ser vi effektene. En del av barna som var med i starten, er blitt unge ledere. Mange blir med i prosjektet som ledere, og noen blir soldater, fortsetter hun.

Samtidig er det en stor utfordring at mange av dem som får utdanning, etter hvert forlater for å få bedre jobbmuligheter. Det gjelder også mange av dem som er med i Frelsesarmeens prosjekter.

– Mange av dem blir med i korps der de bosetter seg og bidrar med mye, men vi mister folk som kunne vært viktige ledere og ressurser i arbeidet her, sier Jostein.

Alle landene i territoriet har store utfordringer med fattigdom. I Ukraina pågår i tillegg fortsatt krigen med Russland, en væpnet konflikt som i stor grad har blitt glemt i resten av verden. Siden konflikten brøt ut i 2014, har over 10.000 mennesker blitt drept, og svært mange er internflyktninger. Hjelp til flyktninger er derfor en viktig del av arbeidet i alle korpsene i landet.

– Frelsesarmeen bidrar med humanitær hjelp som mat og klær til flyktninger. Men for mange er det faktisk ikke det som er det viktigste, de forteller at de har fått med seg penger så de har litt å leve av. Det de setter mest pris på, er at korpsene tilbyr dem et nytt fellesskap og et sted å være, forteller Magna.

Krig og uro

Frelsesarmeen har et korps i byen Donetsk, inne i selve konfliktområdet, men offiserer eller andre som ikke bor i området får ikke lenger reise inn. Heller ikke Jostein og Magna har fått tillatelse. Men det betyr ikke at arbeidet legges ned. Sersjantmajor Vera Wolf holder liv i korpset i en liten leilighet.

– Hun får lov til å reise inn og ut. Det er komplisert, men hun kommer seg ut av området innimellom og får med seg litt penger til arbeidet tilbake. Folk møtes nesten daglig i leiligheten til bibelmøter, sier Jostein.

Også i de andre landene i territoriet kan det være krevende å drive arbeidet. Landene er preget av mye uro og politiske demonstrasjoner, og det kommer stadig lovendringer som de må forholde seg til. Dermed bruker territoriallederne mye av arbeidstiden sin på administrasjon.

– Bare det å få kjøpt lokaler vi trenger, kan være veldig krevende. Vi har flere ganger oppdaget i siste liten at de som ville selge oss et bygg, faktisk ikke hadde full eiendomsrett over det.

Frelsesarmeen holder nå også på med forarbeid for å kunne starte arbeid i Bulgaria. Det å starte religiøs virksomhet i Øst-Europa, krever registrering som det kan være svært tidkrevende å få på plass.

En viktig prioritet for Jostein og Magna er det å utvikle å utvikle nasjonale ledere. I starten ble arbeidet i alle landene ledet av utenlandske offiserer, nå er tre av de fire landene ledet av offiserer fra territoriet. Dette gjelder også flere sentrale stillinger ved hovedkvarteret.

–Det gir et annet eierskap til arbeidet. De kjenner selvsagt også området på en helt annen måte, og ser blant annet muligheter for finansiering som vi ikke vet om, sier Jostein.

Foreløpig er territoriet likevel helt avhengig av økonomisk støtte fra Frelsesarmeen internasjonalt, i tillegg til andre prosjektmidler.

– Vi er veldig glade for all støtte vi får fra Norge, både økonomisk, praktisk og åndelig. Det er absolutt ikke noe vi tar for gitt, det blir satt stor pris på, avslutter Jostein. 

Tekst: Stine Frimann
Krigsropet #41 2018 s 20-21

PDF-versjon

fredag 1. juli 2016

Brødre i kamp

De er begge soldater. Den ene har gått i krigen for Jesus. Den andre for mulla Krekar.
av Kjell Kvamme 
Foto: Erlend Berge

Jostein Nielsen og kona Magna var på vei tilbake til sin tjeneste som offiserer for Frelsesarmeen i Moldova da de ble rammet av et terrorangrep. «Brynjar Melings bror lettere skadd i Istanbul-terror», meldte nettsiden Hegnar.no 12. januar.

Meling hadde ikke hørt om angrepet før Dagbladet ringte og fortalte det.

Brødrene er tredje søskenpar i vår serie der vi ser på hva to som har vokst opp i samme familie deler og hvor de skiller lag.

Bomba i Istanbul

Jostein Nielsen og kona hadde vært hjemme i Norge på juleferie, men ble sittende fast i Istanbul da de mellomlandet på vei tilbake til Moldova. Tåka i byen Kishinev der de jobber, varte så lenge at de fikk bo på et fint hotell og tid til å se seg om i Istanbul.

– Vi var takknemlige til Herren for det. Så sa det pang.

Jostein Nielsen var ti meter fra bomben da den ble utløst nær Den blå moské. Han skjønte med én gang hva som hadde skjedd. Kona sto enda nærmere, men hadde mennesker mellom seg og selvmordsbomberen. Hun ble dekket av kroppsdeler, men var uskadd. Nielsen klarte å løpe 20 meter før han segnet om. Da han så at kona var uskadd var hans første tanke: «Hva kan du, Gud, bruke dette til?»

Ifølge tyrkiske myndigheter var selvmordsbomberen en syrer med tilknytning til IS. Elleve mennesker ble drept. Noen dager etter dette intervjuet med brødrene har Istanbul igjen blitt rammet av terror, og tingretten har avgjort at mulla Krekar kan utleveres til Italia.

Kjærlighetens kne

Kneet var knust. Jostein Nielsen skryter av hvordan kirurgen Kristian Sydnes på Diakonhjemmet klarte å lappe det sammen. En støttepinne som holder kneet sammen har løsnet, og når vi møter ham og broren, er han hjemme for å få fikset det. Han kan gå normalt og har ikke fått varige mén.

«Kjærlighetens» kne kaller han det. Jostein Nielsen er nemlig storfornøyd med at han havnet i overskriftene og ble intervjuet i store medier som CNN. Da fikk fortalt hele verden om at «Gud er kjærlighet, og kjærlighet er det eneste som kan bekjempe ondskapen». Dette ble svaret på spørsmålet han stilte seg da han lå skadet i Istanbul, og derfor sier han nå:

– Jeg ville ikke vært hendelsen foruten.

Kjendisbror

Broren Brynjar Nielsen Meling var først opptatt av at foreldrene fikk vite om det på en annen måte enn gjennom en journalist. Deretter ringte han Dagbladet og sa at vinklingen med ham ikke var så relevant eller treffende.

Lillebror var likevel først og fremst glad for at det gikk bra. For Jostein er det heller ikke plagsomt at enkelte nyhetstitler fokuserte på Brynjar framfor ham som ble rammet.

– Jeg lever lykkelig med å ha en kjendisbror.

Meling har fått spørsmål om han har blitt mer kritisk til hvilke oppdrag han tar når broren har blitt rammet av terror.

– Nei, tvert imot. Når jeg ser skadevirkningene av disse handlingene, er det viktig at vi har et system som både er rettferdig og rimelig fordi terrorfrykten har gjort at vi har vært villige til å gå på akkord med viktige prinsipp de siste årene.

Jostein er helt enig.

– Hva vil du si om Josteins tenkemåte når han spør hvordan Gud kan bruke tragedien?

– Jeg blir imponert over Josteins tilnærming til det, men jeg blir ikke overrasket. Typisk ham. Jeg ville blitt mer overrasket om han lå der og klaget over at han hadde vondt, sier advokaten.

Englevakt

Han synes Josteins tankegang er bedre enn om noen hadde takket Gud for at han ble spart framfor de som ble drept.

Jostein: – Der er vi helt på linje. Om jeg hadde dødd, hadde jeg også hatt englevakt. Jeg ser for meg bildet der engelen roper til Gud: «Nå kommer de med Jostein».

Brynjar: – Så sier Gud: «Er det bror til han advokaten?»

Kommentaren utløser latter. Vitsene, inkludert galgenhumoren er noe de har delt hjertelig hele livet, også med faren. De forteller om da han nesten kuttet av seg fotbladet med en vinkelsliper. Da sendte Brynjar en «pressemelding» til broren rett før 17. mai: «Det må meldes at Hans Johnny Nielsen i år hadde tenkt å gå under vinkelslipernes fane, men han er dessverre avskåret fra å delta».

Hjemmet de vokste opp i – med foreldre som var offiserer i Frelsesarmeen – ga rikelig rom for skråblikk og latter, understreker Brynjar Meling.

Lik – ulik

Elleve år skiller brødrene. De ligner på hverandre, men forskjellene er også synlige. Når Jostein går i Frelsesarmeens uniform og Brynjar stiller i blå blazer med turkis lommetørkle i jakkelommen til matchende turkise bukser, er ikke klesvalget bare profesjonelt. Det forteller også om ulik interesse for klær.

Mens storebror har gått i foreldrenes fotspor og deler deres tro, har lillebror fjernet seg fra den tradisjonelt evangeliske retningen.

– De tror genuint på evig liv og å ta imot frelse, mens jeg har fått en mer abstrakt tro: «Det er samme hva du tror på, bare du tviler». Da vil jeg ikke at de skal være bekymret for min fortapelse. For meg, som ikke har grepet dette så sterkt som søsknene mine, har dette vært blant tingene som har vært vanskeligst å prate om, sier Brynjar Meling.

Uforklarlig

– Brynjar har stort behov for å forklare også det uforklarlige. På et stadium i livet oppdaget jeg at jeg kunne slippe kravet om å forstå og bare hengi meg til at det finnes noe der som vi ikke kan forklare. Frelsen, for eksempel, sier Jostein Nielsen.

BARNDOM: På sørlandsstevne i 1969. Fra venstre: 
Kjartan, mor Anne Karin, Brynjar, Jostein og Torunn. Foto: Privat.

Som svar forteller Brynjar en historie. Da han for 23 år siden skulle bli far for første gang, var han på skitur. Plutselig fikk han en fornemmelse av at noe var galt. Han snudde, gikk hjem og fikk kona på sykehus. Barnet ble tatt ut livløst og gjenopplivet. I dag er hun en flott, frisk kvinne, ifølge faren.

Han forteller også om da barn nummer to bare tre måneder gammel ble operert for en svulst på hjernen. Den viste seg å være godartet. Mange hadde bedt, og etterpå begynte usanne historier å versere, blant annet at svulsten var borte da kirurgene åpnet opp.

– Da følte jeg meg åndelig voldtatt. De misbrukte min sønn i behovet for en tryllekunstner-jesus som ikke jeg ville identifisere meg med. Da er vi tilbake til den evangeliske, narsissistiske kristentroen. Bare man tror, holder Gud hånda over oss. Men han driter i de hundretusen som dør i sult i Afrika. Det er det ondes problem som gjør at jeg ikke klarer å gripe det helt konkrete i troen.

Jostein Nielsen vrir seg på stolen. Han er langt på vei enig med broren, men:

– Den intuisjonen du får er gudgitt, og det kan være i alle mennesker. Men hvordan kan vi få mer kontakt med dette i våre liv slik at vi kan gjøre mest mulig godt og redde flest mulig mennesker?

– Brynjar, hvordan kan det ha seg at din bror forteller om ditt behov for å forklare og like etter forteller du om noe uforklarlig?

– Eller noe tilfeldig. Jeg har ikke behov for å gjøre det til noe annet enn det det var. Men jeg baler med de samme spørsmålene som andre, og jeg kaller meg ikke ateist eller agnostiker. Jeg har jo fryktelig lyst til å tro.

Han viser til at han i fjor ble «velsignet med å bli far igjen». På sengekanten synger han for datteren om kvelden. Da veksler han på å synge åtte kristne sanger.

Mulla Krekar


Utad er de overbeviste og engasjerte mennesker. Hva tenker storebror om den overbevisningen Brynjar framstår med når han forsvarer mulla Krekar?

– Den overbevisningen handler ikke om mulla Krekars skyld eller uskyld. Brynjar er overbevist om at det finnes en rettsstat. Mye av den dritten som finnes på sosiale medier er så ødeleggende for rettsstatens prinsipper at de som ytrer seg burde vært rettsforfulgt. Får de det som de vil, er det ikke mye igjen av rettsstaten, sier Jostein.


MULLA KREKAR: Brynjar Meling har forsvart mulla Krekar gjennom flere rettssaker. 
Denne uken bestemte tingretten at Krekar kan utleveres til Italia. Foto: Erlend Berge.

Brynjar Melding nyter upopulariteten.

– De fleste vil si at det er ubehagelig å være upopulær?

– Nei, tvert imot. Det er en frihet i å være upopulær.

Jostein Nielsen er enig med broren i at motstand og motgang er en fordel.

– Frelsesarmeen har det best når det er motstand. Da har veksten vært størst. Per Fugelli har kritisert oss for å være samfunnets puddel, men kritikken rammer ikke. Bare det at vi eksisterer er egentlig en samfunnskritikk. Hvorfor skulle det være behov for armeens tjenester hvis landet beveget seg i riktig retning?

Prestasjonsangst

Når brødrene er sammen snakker de mye musikk – og driver med spørrekonkurranser. Dette er første gangen de møtes på ett år. Etter intervjuet skal de på brasskonsert i Templet i Oslo. De lever travle liv, reiser mye. Å flytte på seg sitter i kroppen fra oppveksten da foreldrene hvert år fikk nye ordre når det led mot sommer.

Meling avslører noe som viser at brødrene ikke er likeverdige i ett og alt. Han klarer ikke å spille piano når broren er i nærheten, for storebror er så flink. Han har alltid sett opp til ham.

Brynjar: – Jeg får prestasjonsangst.

Jostein: – Det synes jeg er fælt. Brynjar har et selvbilde som er for lite i forhold til det han er. Folk betrakter ham som trygg og robust, men jeg skulle ønske at han selv fikk se hvor verdifull han er og hvor mye han har å komme med. Han er en kjernekar, og jeg skulle gjerne brukt mye mer tid med ham, sier Jostein.

Forskjellen mellom den private og offentlige Brynjar Meling er stor, mener advokaten.

– Jeg er konfliktsky og har ikke stor tro på egne ferdigheter. Den tøffe, trygge karen som står på TV og kommer med de gode punchlinene, det er en ukjent rolle for dem som kjenner meg fra før jeg ble en offentlig person, sier Brynjar Meling.

Link: Vårt Lands nettversjon
Link: pdf av avisartikkelen
Link: Forsiden av VL 1. juli 2016

Flere bilder:

fredag 22. april 2016

Fred midt i terroren

Tekst: Marit Dehli
Foto: Kristianne Marøy


Midt i kaoset etter at selvmordsbomberen slo til, kjente Jostein og Magna Nielsen en forunderlig fred.

Oberstløytnantene skulle aldri vært i Istanbul 12. januar i år. De var på vei tilbake til tjenesten i Moldova etter juleferien, men flyet deres ble stående i Tyrkia på grunn av tåke i Chisinau. Nestlederne for Frelsesarmeen i Øst-Europa fikk isteden to lange dager med venting. Da flyet enda en gang ble innstilt, ble de med på en guidet tur til kjente turistmål. De gledet seg, dette var bare en bonus. Så fikk dagen en brå vending.
- Vi la merke til at sikkerhetskontrollen var ekstremt høy, men det var en fin stemning i byen, forteller de. Utenfor den tidligere kirken og moskeen, Hagia Sofia, var det tett med turister, men få ledede grupper. En tysk turisttrupp stod oppstilt like ved de norske frelsesoffiserene. Magna knipset i vei. Kanskje fotograferte hun mannen som rolig gikk bort til tyskerne og gled inn i gruppen. Magna gikk videre mot Den blå moske og var fem meter unna Jostein da det smalt.

- Det var nesten uvirkelig, en voldsom opplevelse. Jeg følte meg som i et vakuum og konsentrerte meg bare om det nærmeste. Det var et spørsmål om å klare seg. Jeg hørte smellet og kjente lufttrykket. Kanskje førte det meg lenger bort på plassen, for jeg løp i en bue tilbake til Jostein. Det var et sjokk at han var såret og ikke kunne komme seg noen vei, forteller hun. Jostein hadde forsøkt å løpe, men det venstre beinet sviktet under ham.

Hjelpeløs satt han på brolegningen og lurte på om Magna var i sikkerhet. Han kikket ned på buksebeinet sitt, så at det var hull ved kneet etter prosjektilet, men han kjente ikke smerte og blødde heller ikke. Stille konstaterte Jostein at han var havnet midt oppe i en situasjon som er reell for mange i Midtøsten. Så spurte han Gud: «Hva kan du bruke dette til?»

- Men hvor er Gud når det onde og meningsløse skjer?

- I kjærlighet skapte Gud oss med en fri vilje. Når noen velger å spre ondskap og død som rammer tilfeldig, blir det umulig for meg å klandre Gud for ikke å ha stoppet dem, eller forhindret at jeg vandret rett inn i det. Gud vil aldri det onde, men når det meningsløse skjer, kan Gud midt i det vonde snu omstendighetene etterpå til noe som bygger opp. Jeg kan bruke min frie vilje til å bidra til det, sier Jostein.

Sekunder etter smellet var Magna hos ham, med en rift i kinnet og tilsølt av andres blod. Over alt lå det beinrester og maltrakterte kropper.

- Jeg ba Magna om å løpe i sikkerhet, men det ville hun ikke. Alle løp vekk, og det ble utrolig stille. Tolv mennesker var døde og 15 såret. Noen ropte på hjelp. En mann var havnet på en benk, en annen lå på bakken og skrek. De som prøvde å hjelpe, hadde blod over hele seg.

- Plassen var overstrødd av rester etter mennesker. Det var et grufullt syn, og vi kjente en veldig brentlukt. Det var svidd kjøtt, forteller Magna. Men så, midt i kaoset, kjente de noe annet. En merkelig fred. Jostein stilte seg spørsmål om roen og smertefriheten han kjente var utløst av et adrenalinkick.

- Men det endret seg ikke da smertene kom. Vi opplevde Guds nærvær helt spesielt. På Dagsrevyen samme kveld møtte seerne en rolig mann i sykehussengen. Jostein fortalte om attentatet og freden han kjente etterpå. Klippet gikk over hele verden, og Jostein fortsatte å gi intervjuer.


KJÆRLIGHETEN

Det er gått over to måneder siden han var igjennom en lang og komplisert operasjon. De to Frelsesarmelederne bor nå i en utleieleilighet i Oslo og venter på klarsignal til å reise. Kanskje blir det i april. De lengter etter å følge opp offiserene og soldatene i Øst. Og tenker mye på hvordan de skal gjøre Frelsesarmeen i Europas fattigste land, Moldova, økonomisk bærekraftig. Men nå er det dager med trening og fysioterapi. Midt i stua troner rullestolen der Jostein sitter med utstrakt bein. Han er blitt lovet at han vil gå normalt igjen. Om han blir i stand til å løpe, vet han ikke. Skinnene går fra fot til hofte, og i vinduskarmen står et lager med smertestillende.

- Men jeg bruker bare en Paracet om kvelden, jeg har nok høy smerteterskel. Det vonde som skjedde i Istanbul, sitter fortsatt i dem. Jostein har skrevet om terrorangrepet på bloggen sin og levert en artikkel til det russiske Krigsropet. Men det er ikke den meningsløse volden som får størst fokus i det han skriver.

- I etterkant har jeg bare kjent takknemlighet. Denne erfaringen har åpnet så mange perspektiver, sier Jostein, vel vitende om at det kan være problematisk for noen å forholde seg til. Men han opplevde noe mer enn terroren. Noe større.

- Jeg er mann, begynner han, og går med ustø skritt over parketten etter Bibelen.

- Å snakke om kjærlighet kan fort bli søtladent, men det er nerven i den kristne troen. Hvis det kan være noe å lære av en selvmordsaksjon, er det at den forklarer hva ondskap er. Ondskapen rammer totalt tilfeldig. Man er et menneske som befinner seg på feil sted. Da jeg spurte Gud om hva han kan bruke oss til etter denne hendelsen, så er det bare kjærlighet. Alle som var innblandet i terroraksjonen har samme verdi, og må bli møtt med kjærlighet. Til sjuende og sist koker det ned til: elsker du Jesus, elsker du mennesker.

- Hva kan dere hente ut av det dere har opplevd og ta med tilbake til Moldova?

- Guds kjærlighet seirer over alt, det er grunnfjellet vi vil ta med oss, sier Magna. Freden i Øst-Europa er skjør. De to offiserene er stadig i konfliktområder. De har vært tett på krigen i Ukraina og møtt menigheter som for det meste består av flyktninger. I Chisinau i Moldova er det protestleir utenfor regjeringsbygget, og det er demonstrasjoner kontinuerlig.

- Der vi bor og jobber er det urolig, men vi føler oss ikke utrygge. Vi er nødt til å stole på Gud. Det betyr ikke at vi er dumdristige og utfordrer situasjonen, men vi kan ikke forkynne evangeliet hvis vi er redd for menneskene, sier de. Også på sykehuset i Istanbul kjente Jostein en trygghet. Like før han sovnet, tenkte han på ordene fra første Mosebok 50,20: «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode (...)». Noen dager etter kom en melding fra en offiser i Norge: «Jeg tror første Mosebok 50,20 er spesielt til dere i denne situasjonen». Det ble en sterk bekreftelse. Fra sykebåren på flyplassen hadde offiseren ett budskap til tv-kameraene: «Det eneste som kan beseire hatet, er kjærligheten. Hvis Guds kjærlighet kan flyte gjennom oss, vil vi få en bedre verden.»

- Vi ante ikke den rekkevidden vitnesbyrdet vårt har fått, det har spredt seg over hele verden, forteller Magna. Flere har fortalt at de har blitt styrket i troen. Igjen denne trassige livsloven: Det vokser noe overraskende godt ut av det meningsløse, vonde.


ENGLEVAKT?

De roser både tyrkisk politi og helsepersonell for innsatsen. Jostein ble tilbudt operasjon i Istanbul, men valgte transport til Norge for å få oppfølging her. Etter et langt og komplisert inn-grep på Diakonhjemmet, kom legen bort til ham og sa: «Jeg tror ikke du vet hvor heldig du har vært». Skadene var alvorligere enn antatt. Prosjektilet hadde passert en millimeter fra hovedpulsåren.

- Har dere hatt reaksjoner i ettertid? Magna nikker:

- Først føltes det som et tomrom, jeg ble helt satt ut. Da vi fikk røkt kjøtt på flyet hjem, klarte jeg ikke å spise det. Reaksjonene har kommer litt etter litt. Plutselig dukker det opp ting som ikke er så bra, men sånn er det, og vi prater om det. For å bearbeide hendelsen har de hatt samtaler med et psykisk helseteam på Diakonhjemmet.

- De sier at det virker som om det går bra med oss, og det føler vi selv også. Vi har nettverk og mange å snakke med. Og det er så mange som har bedt for oss. Om beina ble slått vekk under oss, landet vi trygt og mykt i forbønn, sier Magna. Hendelsen har ikke forandret dem, de er bare enda mer fokusert.

- Det er viktig for meg at folk skal oppleve at kristendom ikke er religion, men liv! sier Jostein.

- Hva tenker dere når noen sier at dere har hatt englevakt?

- Broren min (Brynjar Meling, Mullah Krekars forsvarer, journ.anm.) fikk spørsmålet under et tv-program: «Hva med din bror, tror du på englevakten hans?» Da svarte Brynjar: «Hvorfor skulle han ha englevakt og ikke de tyske ofrene?» Der er jeg enig med ham. Jeg tror at jeg har englevakt om jeg lever eller dør. Men når jeg skulle leve med en så hårfin margin, så ville nok Gud at jeg skulle være her lenger. Det er som han sier: «Om det står på en millimeter, så er jeg der». Så jeg kjenner meg tryggere enn noen gang. Det jeg har spurt meg om, er: «Hva hvis Magna hadde blitt drept? Hva ville jeg følt da?» De ser på hverandre, spørsmålet får henge i lufta.

DET ENESTE SOM SEIRER

Hvem var selvmordsbomberen?
De vet at han var syrer og hadde registrert seg som asylsøker i Tyrkia uka i forveien. Magnas bilder er nå i politiets varetekt, kanskje ligger beviset der.

- Det var nok en IS-tilhenger. Jeg klarer ikke å bebreide ham, for han var fullstendig villfaren i sin overbevisning, sier Jostein. Han ser terroren i lys av flyktningestrømmen som velter inn over Europa: - Jeg er klar over at vi må ha en streng, rettferdig asylpolitikk, men alle mennesker må bli møtt med verdighet. Da må de sanne verdier komme fram; tro, håp og kjærlighet.

- Størst blant dem er kjærligheten. Det er det vi har hatt fokus på siden Istanbul. Terroren og ondskapen kan ikke møtes på noen annen måte enn med kjærlighet. Slike aksjoner er ondskapens ansikt. De skaper frykt og usikkerhet.

Men Jostein har vært flink til å bruke oppmerksomheten dette har skapt, til å spre Guds kjærlighet, sier Magna. Jostein snur seg mot henne:

- Du trives ikke i media, men når du møter enkeltmennesker, er din kjærlighet overlegen. Jeg må snakke om Guds kjærlighet. Å ligge på sykehus har vært en velsignelse, slik sett. Folk er så nysgjerrige og spør om Gud, smiler han bredt. Til og med den svorne ateisten i nabosengen endte med å synge O, store Gud sammen med Jostein. Da datteren Janne var innom Diakonhjemmet, stilte hun faren et kontrollspørsmål: «Hvordan har du det egentlig, pappa?»

- Kan jeg ha det bedre! svarte jeg. Her får jeg laks til middag og kan snakke med leger, fysioterapeuter og medpasienter om Jesus og se at det når fram! Det blir ikke bare sånn at de føler de må jatte med og tenker: Å ja, han er i delirium, smiler Jostein.

- Sånn sett kunne du vært pasient på heltid, fastslår Magna. Men heldigvis venter Moldova, hverdagen og tjenesten der.

marit.dehli@frelsesarmeen.no

Gjengitt med KRIGSROPETs tillatelse

Du finner hele intervjuet fra Krigsropet #15 2016 i pdf-format HER!

fredag 1. april 2016

Что заставит мир прислушаться?

Эта фраза стала заголовком к моей статье в блоге, опубликованной утром во вторник, 12 января 2016 г. По стечению обстоятельств, мы с Магной оказались в то утро в Стамбуле. Возвращаясь после отпуска из Норвегии, нам нужно было сделать пересадку в Стамбуле и в воскресенье вечером прилететь в Кишинев. Но из-за тумана в Кишиневе рейсы были отменены, и наше пребывание в Стамбуле растянулось от двух часов до двух дней.

Когда в итоге мы узнали, что наш обратный рейс отложен до вечера вторника, то решили утром осмотреть окрестности города. Побывав в прекрасном Соборе Святой Софии, мы с Магной последовали за нашей группой по ипподрому к обелиску на площади Султанахмет, рядом с Голубой мечетью. По пути мы делились друг с другом, как щедр Бог, позволивший нам увидеть этот город бесплатно, и Магна, остановившись, сфотографировала обелиск. Миг спустя террорист-смертник взорвал себя среди группы немецких туристов в десяти метрах от нас.

Я побежал, но, сделав несколько шагов, понял, что с моим коленом что-то не так. Мне удалось пройти еще несколько метров, прежде чем я упал на землю. Моей единственной мыслью было: «Все ли в прядке с Магной?» Несколько мгновений спустя, она была рядом со мной. Когда я увидел, что она не ранена, то почувствовал невероятное облегчение. Я мог видеть многих людей на земле: мертвых или без сознания. Повсюду были разбросаны человеческие останки, и вся наша одежда и обувь была в них.

Я точно знал, что произошло, и лишь подумал: «Вот как это происходит в реальности», - вспоминая похожие сцены, которыми полны наши телеэкраны. Мы с Магнай часто говорим друг другу: «Живем ли, или умираем, - всегда Господни» (Рим. 14:8).

Моей второй мыслью был вопрос к Богу: «Господи, как Ты можешь использовать это?» Я знал, что террорист-смертник хотел привлечь внимание мира к этому злодеянию, и я знаю Божий выход из этого: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21). Я напомнил себе, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Поэтому я знал, что Он даст мне возможность засвидетельствовать о Его любви перед широкой аудиторией.


Пока мы дожидались машины скорой помощи, я молился о погибших и раненых и благодарил Его за жизнь и за то, как Он собирается обратить это зло в нечто доброе.

Спустя десять минут санитарам скорой помощи разрешили начать спасательные работы, и с того момента все происходило очень быстро. В больнице все было сделано оперативно и профессионально. Посреди всех этих событий репортерам удалось пробраться ко мне несмотря на охрану, и, думаю, прошло не более трех часов после взрыва, как первое видео с моим свидетельством а Божьей любви как единственном средстве в борьбе со злом попало на телевидение.

В течение следующих суток оно было повторено другими журналистами и международными информагентствами и было пока-зано по местным и международ-ным каналам, как СNN, по всему миру. Бог дал мне возможность говорить и свидетельствовать двум министрам правительства Турции, одному чиновнику из муниципалитета Стамбула, докторам и медперсоналу больницы, а также турецкой полиции и членам шведского и германского консульств.

Когда все наконец успокоилось, в моей палате в стамбульской больнице был уже глубокий вечер, на у меня еще были силы помолить-ся и все обдумать. Прежде всего, мне вспомнился этот стих: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20). Я ощутил, что Бог уже задумал обратить зло в добро.

С некоторой долей юмора я подумал, как жаль, что осколок прошел мое колено навылет. Если бы он застрял там, и хирурги извлекли его, я мог бы его сохранить и вы-гравировать на нем «Бытие 50:20». Эта мысль, конечно, была вдохновлена примером Лили, супруги С. Л. Брэнгла, сохранившей кирпич, который кинули в ее супруга, чуть не убив его. Брэнглу понадобилось 18 месяцев на восстановление, прежде чем он смог написать свою первую книгу о святости. Лили сделала такую же надпись на том кирпиче, и они хранили его до конца жизни.

Это не моя заслуга. Бог поднял большую армию молитвенных воинов по всему миру. Благодаря новостям, распространенным по официальным и социальным источникам, думаю, молились несколько сотен тысяч людей. Мы получили так много добрых пожеланий, хотя и смогли ответить лишь немногим, но мы также благодарны Богу и всем вам, кто составляет Его Тело. В одном из пожеланий, которое пришло спустя несколько дней, говорилось: «Осмёлюсь сказать, что получил слово от Господа для вас. Мне ка-жется, что стихи из Бытия 50:15-21 обращены сейчас к вам. Особенно, стих 20-й. Прошу, примите их, как есть, и спросите Господа, что они могут значить для вас».
Я мог бы ответить ему и подтвердить, что это слово было точно от Господа. Единственное, что может побудить людей прислушаться к нам сегодня, это когда мы действуем и отвечаем из Божьей любви. Если я не позволяю Ему действовать через меня любовью, то могу признаться вместе с апостолом Павлом, что я - ничто (1 Кор. 13:2).

В Стамбуле Бог вновь убедил меня в там, что только Его любовь заставляет людей прислушаться! Так что, если мы хотим, чтобы Божье Царство пришло в Россию и Территорию Восточной Европы, все наши дела должны быть пропитаны Божьей любовью. ■

Вестник спасения выпуск №2 - 2016 год - PDF-format

tirsdag 26. januar 2016

Med englevakt i liv og død - Dagen

                      Forsidebilde på Dagen 26. jan. 2016

S. 4 (trykk HER for pdf)

Jostein Nielsen ble hardt skadet under bombeangrepet i Istanbul der ti mennesker omkom. Han tror på englevakt, men vet ikke om det var derfor han unnslapp med livet i behold - såvidt det var.
Stein Gudvangen - stein.gudvangen@dagen.no Det er fjorten dager siden Magna Våje Nielsen og mannen Jostein fikk et uplanlagt opphold med uventet utfall i Istanbul, på vei hjem fra ferie. De var glade for sjansen til å se Hagia Sofia og andre severdigheter i byen ved Bosporosstredet. 
- Vi tenkte at vi var heldige som fikk se Istanbul gratis på en så flott dag. Det sa mye om Guds raushet, sier Jostein til Dagen. 
De tar selfies ved den berømte moskeen som før var en kristen katedral, og vandrer mot obelisken like ved. Der skal dagen by på dramatikk de aldri hadde sett for seg. 
Klokka 10:13 går en bombe av der Magna og Jostein står. Ti turister blir drept på stedet. At ikke norske Jostein Nielsens navn står på lista over omkomne, er som et Guds under - selv om frelsesoffiseren Jostein Nielsen ikke tenker sånn. 

TILFELDIGHETER 

En serie tilfeldigheter ligger bak vårt møte med Jostein og Magna i Oslo. Det var ikke her de skulle vært. Nå er de korttidsparkert i et sykehotell akkurat der det gamle Rikshospitalet lå før. 
Jostein er glad han i det hele tatt lever, men bærer lite preg av å ha unnsluppet døden med en hårsbredd. Frelsesoffiseren har beinet på bordet, ikke i henslengt latskap, men på grunn av skinnen det nyopererte kneet er låst med. 

Søndag 10. januar skal ekteparet hjem etter juleferie i Norge. Hjemme er Chisinau, hovedstaden i Europas fattigste land, Moldova, et naturlig arbeidssted for folk som har viet livet sitt i tjeneste for Frelsesarmeen. Offiserparet har hjulpet mennesker i nød i flere tiår. Akkurat nå er det de selv som trenger hjelp. 

I Istanbul har de havnet fordi de valgte et nytt flyselskap. Tilfeldigvis. Valget av Turkish Airlines medfører mellomlanding i Istanbul. I Chisinau blir været dårlig. Tilfeldigvis. 
Tåka har lagt seg tjukk over byen, og avreise videre utsettes til tirsdag kveld. Tilfeldigvis. 
Magna og Jostein melder seg på en guidet omvisning. Firmaet som tilbyr dette, deler kundene inn i to grupper. Bombemannen går inn i den andre gruppa. Tilfeldigvis. 
Jostein står så nær den tyske gruppa at han blir truffet av et prosjektil i venstre kne, og akkurat slik plassert at hovedpulsåra ikke rammes - med en millimeters klaring. Det er forskjellen på liv og død. Tilfeldigvis.

ADRENALIN OG SMERTER 

- Hvordan har du det nå? må nødvendigvis bli vårt første spørsmål til nordmannen som har fått oppleve på kroppen hva terror er. 
- Jeg har det veldig godt med Vår Herre, meg selv og mine omgivelser, svarer Nielsen. Enda han har kroppen full av smertestillende og et kne som ikke blir bra på lang tid. Splinten eller kula - han vet ikke helt hva det var - gikk inn i foten rett under kneskåla, knuste den og gikk ut på baksiden. 

På bildet Magna har tatt, ser det ikke så dramatisk ut. Jostein sitter på brolegningen, og det er ikke en dråpe blod å se. Jostein virker å være i fin form. Magna, derimot, er knapt skadd, men tilsølt med andres blod etter det som har skjedd. Fysisk er hun uskadd, men hun merker det mentalt etter å hatt lemlestelse og død helt innpå seg. 

- Jeg kjente ingen smerte, forteller Jostein og forklarer det med at kroppen var full av adrenalin. Først senere kommer smertene for fullt. 59-åringen skulle gjerne vært et annet sted nå, men mest av alt er han glad for at det gikk så bra med Magna og ham selv.

FLAMMEHAV 

Jostein mener han sto 10-12 meter unna selvmordsbomberen som enten gikk inn i den tyske gruppa eller allerede var en del av den. 
- Jeg hører et lite, skarpt smell, snudde meg og så det gule flammehavet. Jeg skjønte med en gang hva det var. Det er utrolig hvor fort hjernen jobber, sier Jostein, som kjenner kneet svikte under seg før han blir liggende. 
Magna har impulsivt flyktet fra bomben, delvis ført bort av lufttrykket. Hun går tilbake og finner Jostein. Han ber henne trekke seg tilbake, i frykt for flere bomber, men hun vil ikke gå. Etter 6-7 minutter kommer ambulansene. Fordi Jostein ikke kan bevege seg, blir de værende hvor hanfalt.  -Hjelpemannskapene undersøker meg fort og konsentrerer seg så om de andre for å se om noen av dem som var i live, trengte hjelp.

ALLTID ENGLEVAKT 

Jostein Nielsen har en noe mer berømt bror, forsvarsadvokaten Brynjar Nielsen Meling. I fjernsynsprogrammet Torp på NRK1 fortalte Josteins lillebror for en uke siden om sitt forhold til kristen tro og at Jostein slapp unna døden som ved et Guds under. 
- Brynjar forteller at han er skeptisk til at du hadde englevakt, mens de ti som døde ikke hadde det. Hva tenker du om det? 
- Der er vi helt like. Jeg tenker at englevakt har jeg alltid, og det har jeg også den dagen jeg dør. Så enkelt er livet for meg.

S. 5 (trykk HER for pdf)


OPERASJON 
Etter eksplosjonen ligger Jostein i ett døgn på sykehus i Istanbul før han flys til Norge og operasjon på Diakonhjemmets sykehus. 
- Det var en komplisert operasjon, sier Jostein og beskriver hvordan kneskåla er lappet sammen i et krevende puslespill. Nå må han bevege seg med krykker en stund, og ved veggen står en rullestol han kan trenge den nærmeste tiden. 
I ambulansen i Istanbul tenkte han: «Hva kan du bruke dette til, Gud?» 
- Jeg har hele tiden hatt en ro midt i dette og kjent en takknemlighet over livet. Gud kan alltid vende alt til det beste, sier han og understreker at han ikke har tro på at bomber er motmiddelet mot bomber. - Det skaper bare mer terror. Det er Guds kjærlighet som kan forandre på dette, sier Jostein. 

GRÅT OVER KARIKATURENE
 

Her kommer han med en bekjennelse til Dagens journalist: Han var i tvil om han si ja til å la seg intervjue av avisa som styres av Magazinets tidligere redaktør, Vebjørn Selbekk. 
- Jeg gråt over karikaturtegningene i Magazinet i 2006. Man skal stå opp for ytringsfriheten, men det må man gjøre med hjertets språk, ikke ved å krenke andres tro, sier Nielsen, som mener at Dagens redaktør i sin forrige stilling såret mange muslimer. 
- Jeg vet det var i det godes tjeneste, men det må ikke skje på bekostning av respekten for andres tro. Enhver muslim er elsket av Gud, og de kan ikke forstå at vi er glad i dem hvis vi billedlig talt bomber dem sønder og sammen. 

VITNET FRA SENGA 
Jostein er evangelist av legning, og selv under dramatiske dager på sykehuset, både i Istanbul og i Oslo, har han ikke holdt tett med hva han tror på. 
- Jeg er nødt til å snakke, sier predikanten med et smil. 
- Jeg har hatt samtaler med masse folk og sagt både hva jeg tror på og hva jeg har opplevd. 
Jostein Nielsen ser seg selv om karismatiker og forteller villig om sin åndsdåp og sin tungetale. 
- Men hvis åndelige opplevelser ikke resulterer i flere gode gjerninger, er det en avsporing, sier Jostein, som har fastlåste skinner fra foten til lysken og framstår som stivbeint i øyeblikket. 
Men han sitter sjelden stille for lenge og håper å komme i gang med sitt vante arbeid igjen om korttid. 

Magna og Jostein er etter mange års tjeneste oberstløytnanter og jobber administrativt for armeen i Moldova og tre naboland. Selv bor de bra i hovedstaden Chisinau, men bare noen hundre meter unna er nøden skrikende med høy arbeidsledighet og masse sosial elendighet. De jobber også med Romania, Ukraina og Georgia. 

 - John Wesley sa at det ikke finnes noen hellighet som ikke viser seg i det livet vi lever, og jeg er veldig opptatt av at vi er Jesus i vår tid. Vi kan ikke forkynne et dogme. Vi må gjøre noe, og jeg har lyst til å gjøre noe for Jesus. Legene sier at det er gode utsikter til det, men det vil ta omkring ti uker før Jostein kan ta i bruk beinet noe særlig. Og etter den tid vil det ta en stund før han har full førlighet. 

- Rykker det i kneskåla etter å løpe med evangeliet?                                                       Foto: Stein Gudvangen
- Ja, og jeg er spent på hvordan det blir. Men legene mener at jeg både skal kunne gå og løpe igjen.
 

INGEN BITTERHET 
Antagelig var det en syrisk IS-terrorist som sprengte seg selv midt i folkemengden i turiststrøket i Istanbul. 
- Er du ikke sint eller irritert over en slik handling, som nesten tok livet ditt? 
- Nei, jeg kan ikke være det. Og det er ikke en prestasjon, men rotfestet i det aller dypeste i meg, nemlig en takknemlighet til Gud og hans nåde. Jeg vil ikke ødelegge det med bitterhet og hat eller manglende tilgivelse. Jeg vet hva jeg har og at jeg er frelst av nåde og bare nåde.

Publisert i Dagen 26. jan 2016

torsdag 31. desember 2015

«Heim» til Jule-Kroken!

Vi hadde ikke bodd lenge på Gvarv før vi var blitt totalt forelsket i folkelynnet og naturen i Telemark. Nesten hele livet har jeg bodd i tjenestebolig, og Magna ble med på «reisen» da vi giftet oss i 1978. Derfor hadde vi et sterkt ønske om å finne et oppussingsprosjekt som kunne bli hjemmet vårt. Det er nå drøye 17,5 år siden vi tok turen fra Gvarv til Kroken for første gang. Det var kjærlighet ved første blikk da vi så Brødsjø skule, vi var kommet «heim».

Mange syntes vi var gale som tok fatt på et slikt prosjekt, men vi har aldri angret på det, og gleder oss alltid til å komme «heim». Og det er jo noe helt spesielt å komme «heim til jul». Dersom du er en av dem som sier: «Så dikkan er heime nå!» når du ser oss, vil vi gjerne få si: «Tusen takk!» her i menighetsbladet. Det er så skjønt å få lov til å høre til et sted. Takk for den inkluderende rausheten!

Sist sommer beordret Frelsesarmeen oss tilbake til Chisinau for å være med å lede arbeidet i Moldova, Romania, Ukraina og Georgia. I tillegg har vi nært samarbeid med Russland, blant annet utdannes offiserene til Russland hos oss. Men dette handler ikke om Øst-Europa, men om Drangedal, om Kroken, om jul og litt om Frelsesarmeen. Planen er å komme «heim til jul» i år også, men vi rekker ikke de fantastiske «Heimelaga julekonsertene» som vi har fått lov til å være med på mange ganger. Imponerende kvalitet, godt innhold, ekte engasjement og stor giverglede med Jesus i sentrum.

Hva er det med drangedøler og Frelsesarmeen?

Først i 2014 slo drangedølene innsamlingsrekorden fra TV-aksjonen i 1995. Det var den gangen Frelsesarmeen var så heldig å få inntektene. TV-aksjonen skapte et sterkt engasjement for Haiti på Kroken skole som hvert år de siste 20 årene har hatt arrangement til støtte for arbeidet der. Siden har det kommet støtte til Frelsesarmeens arbeid både fra «Heimelaga julekonsert», Kroken misjonsforening, Sion og andre kilder. Jeg kan bare i ydmykhet takke og bukke, men jeg lurer på hva grunnen er.

Er det det rause folkelynnet, eller er det det at folket har kommet «heim»?

Jul handler egentlig om å komme heim. Ja, det er OK med julestemning, men til og med selverklærte ikke-troende, merker at julen handler om noe som er større enn oss selv. Det er et mysterium at mer enn to milliarder mennesker på jordkloden vender blikket mot et barn som ble født for 2000 år siden. Det er et mysterium at de kjenner at det er et fast punkt som gir håp i en plaget verden i 2015. Det er også et mysterium at mange av dem som ikke tror, finner trøst i at det er mange av oss som faktsik tror på håpet. Men det er ikke bare Frelsesarmeen som gjør mye godt. Heldigvis er mange både religiøse og flotte humanitære organisasjoner som gjør et fantastisk godt arbeid.

Men det er noe med «Suppe, såpe og frelse» som kobler de gode gjerningene til «håpet» om noe større. Suppe og såpe er bra det. Jesus sier at «det du har gjort mot en av disse mine minste, har du gjort imot meg». Men håpet er så mye større enn verdigheten man får gjennom et bad, rene klær og et måltid mat. Dersom alt var ferdig med det, ville det være veldig trist. Julen er Jesus, og Jesus er forbindelsen mellom himmel og jord, fordi han kom med håp. Dersom du har oppdaget det, har du kommet «heim». Så kjære drangedøler: Velkommen «heim» til jul!

Jostein «reserve-krokunge» Nielsen

Publisert i "Menighetsbladet for Drangedal, Tørdal og Kroken" #4 2015
Du finner oppslaget i PDF-format HER

fredag 2. oktober 2015

«Ожидайте большего от Бога и меньшего от Армии Спасения!»

ИНТЕРВЬЮ - подполковники Юстейн и Магна В. Нилъсен  

• Расскажите о своей семье?

Юстейн родился и вырос в семье спасенцев с роди-телями-офицерами, а обрел спасение во Христе, будучи подростком. Магна также росла в христианской семье, ко-торая горела по исполнению Божьей миссии, потом она пришла в Армию Спасения и в 16 лет стала солдатом. Мы поженились в феврале 1978 года, и теперь у нас трое детей: Силье (36 лет), Гауте (35 лет) и Янне (30 лет). Силье работает учителем и замужем за Томасом, руководителем корпуса «Хальден» в Норвегии, где они несут активное служение со своими тремя детишками (Адам - 13 лет, Мика - 11 лет и Ракель - 9 лет). Гауте является руко-водителем школы активного обучения в Осло и женат на Беате. Их сыну Филипу девять лет. Янне еще не замужем и занимается распространением корпусов, а также ведет корпус «Сэйдкн» в Осло. Ее сердце сильно расположено к наставничеству

• На каких назначениях вам довелось служить и какой опыт вы извлекли из этого?


Мы трудились в корпусах и были учителями как в Норвегии, так и в Исландии, но также три года мы провели в Восточной Европе (2004-2007), у нас не было совместных назначений с 1996 по 2014 годы. Даже в ТВЕ у нас были разные роли. Магна руководила проектами и занималась кандидатами, тогда как Юстейн был дивизионным командующим и занимался имущественными вопросами. Но все эти годы мы разделяли страсть по спасению людей, ученичеству и возрастанию в святости. Мы также согласны в том, что молитва - это ключевой момент в этой работе, и прилагаем все усилия для ее поддержания. Перед тем, как приехать в ТВЕ в первый раз, Магна была руко-водителем крупнейшего детского сада, который содержит Армия Спасения в Норвегии, а Юстейн был корпусным офицером в корпусе «Темпл» в Осло.

• Какие перемены произошли в вашей жизни после ва-шего последнего назначения в нашей территории?

Нам не хотелось покидать ТВЕ в 2007 году, но проблемы со здоровьем заставили нас отказаться от второго срока служения. У нас было много вопросов, и мы до сих пор задумываемся, почему так произошло, но успокаиваемся тем, что все это принадлежит неисповедимым Божьим путям. При этом, за Магной крепко закрепилось назначение в отделе по поддержке миссии в ТШК в Норвегии. Она работала в этом офисе семь лет, а последние четыре года была его руководителем. Благодаря этому служению она объездила весь мир, следя за работой проектов, финансируемых как отдельными спонсорами, так и норвежским государством.

В то же время у Юстейна был ряд назначений. Неко-торые были «смешанными», но всегда в них входило учи-тельство. Два года он руководил корпусом «Драммен», совмещая это с руководством и развитием «Северного ин-ститута по развитию лидеров». Почти четыре года он был территориальным секретарем по вопросам образования с целью подвести всю образовательную работу, включая ИНО, народную среднюю школу и образовательные про-граммы для двух тысяч сотрудников (включая офицеров) Армии Спасения в Норвегии, под единое управление и в одном географическом месте. И в октябре 2011 года стал реальностью и был официально открыт Ресурсный центр Армии Спасения в Джелой. В 2013 году Юстейн был на-значен секретарем по связям с общественностью в ТШК и заседал в кабинете министров. Он занимал эту долж-ность 18 месяцев, и в последний месяц срока служения он также был секретарем по работе с детьми и молодежью. В последний год, перед своим прибытием в ТВЕ, Магна и Юстейн были дивизионными лидерами Западной Дивизии Норвегии. В этом служении мы увидели множество спасенных людей, ставших учениками Христа. В одном корпусе за одно богослужение были набраны 41 новых во-инов Божьего Царства: 27 младших солдат, 7 старших солдат и 7 друзей. Мы даже ожидали на четыре человека больше, но им помешали обстоятельства, так что два солдата и два друга пришли неделей позже. Звонок от Начальника штаба о назначении в ТВЕ стал для нас сюрпризом, но мы тут же были утверждены Богом: это Его путь.

• Каковы ваши надежды и видение для нашей террито-рии в будущем? 

Когда в 2011 году праздновали 20-летие ТВЕ в Киеве, мы не смогли приехать. Мы тогда оба были в командировках по нашим назначениям. Поэтому руководители попросили нас прислать фотографии и приветствия. При-ветствие было кратким: «Ожидайте большего от Бога и меньшего от Армии Спасения!» Многие откликнулись на наше приветствие. ТВЕ сталкивается со многими трудностями. Мы страшимся сокращения финансовой поддержки. Но, честно говоря, служение - не о деньгах, оно все о6 Иисусе и о преображении во Христа, где бы мы ни на-ходились, и это на сто процентов бесплатно. Это ничего не стоит Когда мы примем этот факт и начнем действительно жить этим, а не оставлять на уровне теории, то Божье Царство придет в Восточную Европу в таком размере, что мы будем поражены тому, какие чудеса Он может сотворить через нас.

Все устремлено к Нему!

Формат PDF

вестник спасения осень 2015