Her publiserer jeg egne artikler som har vært på trykk tidligere
+ noen av interjuene jeg har gitt i forskjellig sammenheng.
De er lagt inn på dato for første publisering.
Se høyre kolonne for artikler på engelsk og russisk

mandag 1. januar 1979

Offiserens fysiske helse

For noen år siden skrev min far (kaptein H. J. Nielsen) noen artikler i F.O. med overskriften «Offiserens psykiske helse». Som overskriften min forteller, vil jeg forsøke å skrive litt om den fysiske. Min erfaring er jo ikke så lang, men gjennom de fire og et halvt åre-ne jeg har vært i Frelsesarmeens tjeneste har jeg gjort en oppdagelse: Når jeg er i god fysisk form, da er jeg i stand til å tåle langt flere påkjenninger av både fysisk og psykisk art (ikke minst det siste). Denne oppdagelsen er ikke unik for mitt vedkommende, men det blir jo alltid mer alvorlig når en gjør oppdagelsen selv.

Samuel Logan Brengle så det samme:

«Mosjon er meget nødvendig for helsen. En offiser som går på husbesøk det foreskrevne antall timer, selger Krigsropet og holder friluftsmøter, behøver ikke særlig mosjon utover dette, om han trekker skuldrene tilbake og ånder dypt. Men liksom et kjede ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd, så er menneskekroppen ikke sterkere enn sitt svakeste punkt. Det er derfor nyttig med litt alminnelig, systematisk gymnastikk for å holde alle kroppens organer sunne og sterke.»*

Dette ble skrevet for ca. 50 år siden, og da fantes det ikke biler blant norske frelsesoffiserer. (De første bilene ble først tatt i bruk i frelseskrigen på midten av 30-tallet.) Nå kjører vi på husbesøk, vi kjører med Krigsropet, vi kjører på utposter — kanskje vi heller ikke lenger trekker skuldrene tilbake og ånder dypt? ? ?

«Offiseren bør også innse sitt personlige ansvar for å bevare helsen, og fortsettende bygge opp en god helbred så langt dette er mulig. Han bør bruke sin sunne fornuft og omsorgsfullt innrette sitt levesett i overensstemmelse med sunnhetsreglene når det gjelder kostholdet, klær, renslighet, personlig hygiene, mosjon, frisk luft, søvn og avholdenhet fra skadelige ting.»**

Jeg tror ikke at problemet ligger i klær (der velger Frelsesarmeen for oss), heller ikke i mangel på personlig hygiene, renslighet eller søvn. Kanskje heller ikke i kostholdet (skjønt misbruk der kan få katastrofale følger i likhet med misbruk, av f. eks. alkohol — nesten like mange dør av sykdommer som en følge av overvekt som de som dør av underernæring i U-land).

For mitt vedkommende er det den lille ekstra tilføyelsen av mosjon som hjelper på fysikken. Jeg mener ikke at offiserer nødvendigvis skal melde seg inn i idrettslag eller mosjonspartier (husmortrim for den del), det er ikke alle steder korpsets eller institusjonens rutine tillater det — nei, en må selv finne fram til hva som er mest gagnlig. Etter en ekstra hektisk dag, kanskje med mye hode/hjertearbeid, er det en vederkvegelse å få slite ut kroppen litt også — da sover en enda bedre.

Når det gjelder deltakelse i idretts-lag etc., har jeg lyst til å nevne et par episoder:

Da jeg var i marinen, traff jeg mange gutter fra Karmøy, og da det ble snakk om Frelsesarmeen, var det alltid det samme som ble brakt på bane: «Kjenner du Snell? — han spilte på fotballaget i Skudenes.»

En utvidet kontaktflate:
Lederen i et idrettslag på et sted hvor jeg var stasjonert, kom bort til meg og sa: «Det er så pussig å merke seg hvordan alt det ufine snakket forsvinner når du er på trening.» I det samme laget fikk jeg dessuten mange åndelige samtaler med «gutta». En utvidet kontaktflate, som kommer i tillegg til at en er mer hardfør når «stormene» kommer. Ta imot utfordringen: «Kom i form!»

«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette er dere» ( 1. Kor. 3, 16-17).
-----------------------------
* Fra boka «Sjelevinnerens hemmelighet.»
** Fra «Ordrer og reglementer for offiserer» (Kapitel 5:3).  
Publisert i "Frelsesoffiseren" Nr. 1 - 80. årg. - Jan. - febr. 1979

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar