Her publiserer jeg egne artikler som har vært på trykk tidligere
+ noen av interjuene jeg har gitt i forskjellig sammenheng.
De er lagt inn på dato for første publisering.
Se høyre kolonne for artikler på engelsk og russisk

lørdag 10. mars 1979

"Seier og atter seier"

Den norske langrennseliten har seilt i medvind, og patriotene har kunnet glede seg over seier og atter seier, slik avisene forteller. 

Men hver sesong er dessverre ikke slik. En kan ikke bare se tilbake på seier og laurbær. Det går med andre ord «opp og ned». 
Når du som leser dette ser på ditt eget liv, må du kanskje innrømme at det er med det som med norsk langrenn — det går opp og ned. Jesus ønsker derimot at vi i våre liv skal ha seier og atter seier. 
Dette går fram av hele hans forkynnelse og levemåte. 
Han sier:
«Jeg har gitt dere et forbilde . . .»
Johannes 13:15 
Paulus skriver:
«Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!»
Filipperbrevet 2:5 
Og apostelen Johannes sier:
«Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde»
1. Johannesbrev 2:6.
Ser en på Jesus med menneskelige øyne, kan det synes som om han vandret fra nederlag til nederlag. Hans egne tok for eksempel ikke imot ham. Han ble foraktet på hjemstedet sitt. Han ble hyllet for like etterpå å bli hånt og spyt-tet på. Han led også en død som opprørere og mordere ble straffet med. Og likevel - han seiret! 
Til disiplene kommer han med trøst: 
«Men vær frimodige, jeg har seiret over verden» 
Johannes 16:33
Og Paulus stadfester at
«Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset» 
Kolosserbrevet 2:15 
Jesu liv var og er et liv i seier over Satan. Vi er skyldige til å leve slik Jesus levde. La oss derfor be Gud om seier og atter seier. 

-------------------------------------------------------------
Seier og atter seier - PDF
Publisert i
Krigsropet #10 1979 - i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar