Her publiserer jeg egne artikler som har vært på trykk tidligere
+ noen av interjuene jeg har gitt i forskjellig sammenheng.
De er lagt inn på dato for første publisering.
Se høyre kolonne for artikler på engelsk og russisk

tirsdag 1. januar 2019

Hvor bor du?

русский
I den vestlige tradisjonen er jul og julesanger nesten som eneggede tvillinger. Jeg antar at det vil bli sterke diskusjoner hvis vi skulle bli enige om hvilken julesang som er den viktigste. Overalt i verden trekker julekonsertene mange mennesker. Også i hjemlandet mitt er det slik, og jeg blir ofte bedt om å dele noen juletanker som en del av programmet. 

For et par år siden, deltok jeg på en tradisjonsrik julekonsert i den lokale kirken i en liten bygd i Norge. I den siste konserten sa jeg spøkefullt at jeg alltid hadde savnet den viktigste julesangen i repertoaret som de utmerkede lokale musikerne hadde satt sammen.

Så stemte jeg i å synge noen linjer fra en norsk juletresang, som har en veldig overfladisk tekst. Den handler om å komme fra ‘klappe land’, ‘hoppeland’, ‘danseland’ og så videre.

Imidlertid gjentar den litt tåpelige sangen spørsmålet: “Hvor hører du hjemme?” igjen og igjen.
Så selv om sangen kanskje ikke er den viktigste julesangen, tror jeg den reiser det aller viktigste spørsmålet.

Da døperen Johannes pekte på Jesus og sa: «Se, det Guds lam!», fulgte to av disiplene umiddelbart etter Jesus. Da Jesus oppdaget at de fulgte etter ham, spurte han: «Hva vil dere?», og de svarte med spørsmålet: «Hvor bor du?» (Johannes 1:38)

I lang tid tenkte jeg at dette var et meningsløst spørsmål å stille. Det var imidlertid før jeg forsto hvordan Johannes hadde komponert evangeliet sitt. Spørsmålet «Hvor bor du?» er langt dypere enn bare en henvisning til en fysisk bolig. Det handler om hvor du har røttene dine. Det handler om hvor verdiene dine er. Julemysteriet handler om å komme hjem dit hvor du hører hjemme. Fordi Jesus kom, sa og fremdeles sier: «Kom og se!»

En kveld for nesten 50 år siden så Jesus at jeg fulgte ham på lang avstand, og da han sa: «Kom og se!» - Jeg kom og fant røttene mine. Fra det øyeblikket visste jeg hvor jeg hører hjemme. Jeg hadde kommet hjem. Miraklet er at jeg er hjemme i ham og at han er hjemme i meg.

Det gjør meg også til en del av julemiraklet, fordi det handler om at Gud blir menneske gjennom meg. Hver gjenfødt troende er en del av Kristi legeme i verden i dag. Det viktigste julespørsmålet er derfor:


«Hvor bor du?»
-----------------------------------------------
Publisert i det russiske Krigsropet - Вестник спасения - utgave # 1 2019 - PDF
Her kan du bla i en full versjon av bladet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar