Her publiserer jeg egne artikler som har vært på trykk tidligere
+ noen av interjuene jeg har gitt i forskjellig sammenheng.
De er lagt inn på dato for første publisering.
Se høyre kolonne for artikler på engelsk og russisk

fredag 25. mars 2022

Frelsesarmeen hjelper Ukraina

 

Dette er en 'lokal' tilpasning av en generell pressemelding fra kommunikasjonsavdelingen i KVs papirutgave 25. mars 2022.

I dag setter Frelsesarmeen ut gryta på Torvet. Dette er første gang Frelsesarmeen i Kragerø setter ut gryter utenom julesesongen. Pengene vil uavkortet gå til Frelsesarmeens hjelpearbeid for Ukraina. 

- Frelsesarmeens arbeid blant flyktninger og internt fordrev-ne tok til umiddelbart da krigen brøt ut og pågår for fullt fortsatt der det er mulig. Assistanse gis i form av vann, mat, klær, overnatting, omsorg, støtte, oversettelse, rådgivning og transport, står det i en pressemelding fra Frelsesarmeen i Kragerø. 

Frelsesarmeen har vært på plass i Ukraina og nabolandene Romania, Moldova, Polen, Slovakia og Tsjekkia lenge før krigen brøt ut og hadde derfor folk på bakken fra dag en.

 - Da vi kom tilbake til Øst-Europa i 2015, ble kona mi, Magna, og jeg personlig involvert da vi besøkte hjelpearbeidet vårt i Ukraina etter den første bølgen på i million interne flyktninger fra Donbas-regionen etter krigsutbruddet i 2014, forteller Jostein Nielsen som i dag er leder for Frelses-armeen i Kragerø. - Det var ille den gang, i dag er situasjonen mange ganger verre. 

Frelsesarmeen arbeider i 132 land, og den globale innsatsen som nå gjøres, koordineres av Frelsesarmeens internasjonale nødhjelpsteam. Midlene som samles inn, vil bli kanalisert gjennom dem og brukt der det til enhver tid er størst behov og mulighet for å hjelpe. Hvis du vil, kan du lese mer om vårt arbeid på frelsesarme-en.no/ukraina

 - Helt siden 1901 har Frelsesarmeen satt ut sine gryter i desember for å samle inn til nødlidende i Norge. At man setter ut i grytene i mars og med et annet formål er høyst uvanlig. Nå er imidlertid behovet for hjelp - og ønsket om å hjelpe - så stort, at Frelsesarmeens lederråd har bestemt at de som har mulighet kan sette ut grytene for å bidra til innsamlingen som allerede er godt i gang, forteller Jostein.

 - De som ønsker å støtte dette arbeidet, men ikke passerer gryten vår, kan gi med Vipps eller gi til konto, informerer han. Informasjon om dette finnes på Frelsesarmeens Facebook-side.

 - Dette er et unntak. Midlene som samles innved julegrytene som settes ut i desember, har alltid gått til Frelsesarmeens arbeid lokalt i Norge og blitt til mat, klær, omsorg og fellesskap gjennom hele året. Og det skal de fortsette med, forsikrer Nielsen. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar