Her publiserer jeg egne artikler som har vært på trykk tidligere
+ noen av interjuene jeg har gitt i forskjellig sammenheng.
De er lagt inn på dato for første publisering.
Se høyre kolonne for artikler på engelsk og russisk

tirsdag 18. mars 2014

Nomaden i Frelsesarmeen

Jostein Nielsen innehar trolig rekord i antall forflytninger som offiser i Frelsesarmeen. Inkludert med oppveksten som barn av offiserer, har han 36 ganger blitt beordret til å gjøre tjeneste både i inn-og utland. Til sommeren er han igjen på flyttefot. 

Tekst: TOR-HELGE GUNDERSEN

- Jeg er nok ikke et eksempel på den gjennomsnittlige offiser i Frelsesarmeen, for de fleste flytter nok langt mindre enn det jeg har gjort, sier Jostein Nielsen til Dagen. Nielsen er kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, men fra høsten flytter han fra Oslo til Sta-vanger for å lede Vestre divisjon. Det blir en av utallige ganger han er på flyttefot som en følge av beordringssystemet Frelsesarmeen praktiserer. En gang i året legger nemlig ledelsen i «armeen» frem listen over beordringer som forteller hvor de aktuelle offiserene skal flytte, og for Nielsen sin del innebærer det nok en gang at han må ta med seg flyttelasset for å dra et annet sted. Han understreker at det er snakk om beordringer i ordets forstand, for det skal forholdsvis tungtveiende grunner til for at en forflytning ikke skal finne sted.

Tar hensyn 
- Jeg vil si at det er snakk om reelle beordringer, men ledelsen tar selvsagt praktiske hensyn når det gjelder faktorer som barnehage og skolegang der hvor slike ting er aktuelt. Forholdene blir alltid kartlagt på forhånd i en samtale med de aktuelle offiserene før selve beordringen blir offentlig-gjort. Soldater og offiserer har den samme forpliktelsen overfor Frelsesarmeen, men forskjellen er at en offiser er tilgjengelig for organisasjonen til en hver tid.
Det skal relativt veldig gode grunner for ikke å dra dit man blir beordret, og da kan det eksempelvis være helsemessige årsaker til at det ikke lar seg gjøre å flytte, forteller Nielsen til Dagen.

- Men lever du selv greit med at du stadig må flytte fra det ene stedet til det andre hele tiden?
- Det er klart at man blir lei av all flyttingen. I en alder av 58 år ønsker man jo litt mer stabilitet i tilværelsen. Jeg aksepterer at vi har et slikt beordringssystem, men jeg er ikke sikker på om det nødvendigvis er en varig løsning for Frelsesarmeen. Unge offiserer opplever nok dette med forflytninger som en av de største utfordringene når de går inn i tjenesten. Jeg tenker at man må se på alternative løsninger hvor man i en periode kanskje er mer disponibel, men at man eksempelvis etter 20-års tjeneste kan ha større påvirkning i beordringsprosessen,  svarer han.

- Fornuftig system 
Nils-Petter Enstad har skrevet flere bøker om Frelsesarmeen og selv vært offiser tidligere. Han har derfor godt kjennskap til beordringssystemet i organisasjonen, men han tror ordningen vil bestå i overskuelig framtid.
- I en eller annen form vil den bestå, men hva slags form den vil ha er ikke så godt å si. Jeg tror ikke det er aktuelt å erstatte ordningen med en søknadsprosess. Etter min mening er dagens system en praktisk struktur som har fungert godt. Jeg er positiv til denne ordningen. Det er fornuftig, men må samtidig brukes med forstand, understreker Enstad.
Selv om han har gode erfaringer med beordringssystemet i den perioden han var offiser fra 1972 til 1985, er han fullt klar over at andre har hatt negative opplevelser med ordningen. Særlig i tidligere tider når familiens totale situasjon ikke alltid ble tatt like mye hensyn til, men dette er noe han tror har endret seg mye i de siste tiårene. - Noen vil nok mene at det satt veldig langt inne før ledelsen tok dette på alvor.
- Hva tenker du er styrken med et slikt beordringssystem?
- Styrken er at ledelsen vurderer hvem som kan gjøre den beste jobben på de ulike stedene. Selv synes jeg det var en positiv opplevelse å komme til et nytt sted når man visste at en var sendt dit av Frelsesarmeen. Det ga meg frimodighet til å gå inn i tjenesten med løftet hode.
- Hva med all flyttingen?
- Det er nok helt klart en utfordring for mange, men jeg tror nok at det blir oppfattet som en del av rammen rundt kallet. I ut-gangspunktet er dette en ordning offiserene er innforstått med, og at det er slik systemet fungerer i Frelsesarmeen.

Et rikt liv
Selv om Jostein Nielsen vedgår at han er lei all flyttingen, setter han beordringssystemet inn i et annet perspektiv. For han ser at forflytningene har gitt ham et rikt liv på alle måter. - Jeg hadde jo ikke fått alle dis-se fantastiske utfordringene i livet mitt, hvis det ikke var for beordringene. Veldig mye av dette har bidratt til å gjøre tilværelsen min så utrolig rik, fremholder den erfarne offiseren.

Publisert i Dagen 18. mars 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar